logoTIHH

Onze school, Technisch Instituut Heilig Hart (TIHH) te Hasselt, maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Quintinus die bestaat uit negen secundaire scholen verspreid over Hasselt, Stevoort en Zonhoven. Wij zijn de enige nijverheidstechnische secundaire school in deze scholengemeenschap waar leerlingen technisch, beroeps en deeltijds secundair onderwijs kunnen volgen.
Onze school heeft verschillende richtingen : industriële wetenschappen, elektromechanica, ICT, mechanische vormgevingstechnieken, kunststoffen, houtbewerking en (ruw)bouw.
Het TIHH heeft ook Se-n-Se richtingen (secundair na secundair): mechanische constructie- en planningstechnieken en industriële computertechnieken.
Momenteel lopen er ongeveer 750 leerlingen school en werken er 145 leerkrachten.
Kernactiviteiten van onze school:
1) onze school leidt enerzijds jongeren op tot volwaardige vakmensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar anderzijds zijn er ook leerlingen die klaargestoomd worden om hogere studies aan te vatten.
2) om dit te bereiken wordt er veel gedaan voor de leerling: mogelijkheden van de leerlingen op de arbeidsmarkt worden vergroot door hen minimum 3 weken stage aan te bieden.
3) Leerling staat bij ons centraal: dit betekent dat wij alle inspanningen doen om te vermijden dat zij voortijdig school zouden verlaten. Hiervoor kan onze school rekenen op een team zorgcoördinators.
4) Daarnaast voeden wij onze leerlingen op tot zelfstandige jongeren en wij hebben de ervaring dat door buitenlandse projecten dit doel nog meer bereikt wordt.

Onze school organiseert al jaren binnenlandse stages voor de leerlingen van bepaalde afdelingen, dit zowel voor technisch als beroepsonderwijs. Voor deze leerlingen wordt er een stageplaats in hun eigen omgeving gezocht. Leerlingen worden nauwgezet opgevolgd door hun stagebegeleider die ook nauwe contacten onderhoudt met de betrokken firma. Bovendien krijgen de leerlingen ook een quotatie op deze stage.
Deze stage varieert van 2 tot 4 weken en we merken dat deze stages de leerlingen echt wel voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Wij mogen van onszelf zeggen dat wij in deze materie veel ervaring en succes hebben. Bewijs daarvan is dat er verscheidene leerlingen achteraf tewerkgesteld worden in hun stagebedrijf.
Onze eigen ervaring heeft uitgewezen dat voor een aantal leerlingen later bij hun tewerkstelling een korte of langere missie naar buitenlandse zusterbedrijven of klanten een belangrijk deel van hun taken pakket kan omvatten. Vandaar ook deze aanvraag voor een buitenlandse stage onder Erasmus+.
Ervaring in deze materie hebben wij reeds door vorige Europese projecten (Leonardo) waarbij leerlingen op buitenlandse stage gestuurd werden. Leerlingen werden alzo opgeleid tot goede Europese burgers wiens kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk werden verhoogd. Hierdoor zijn we nog meer overtuigd van de meerwaarde van dergelijk Europees project. Onze school onderhoudt nog altijd contacten met die buitenlandse partners en probeert alzo nieuwe Europese initiatieven te lanceren.

Advertenties