Doel van de stage

Dit project omvat een werkstage van 3 weken in Spanje (Baskenland) in enkele firma’s ter plaatse. Reeds in het verleden hadden wij goede contacten met de grootste firma ter plaatse, nl. Tenneco, waar enkele jaren geleden al een groep leerlingen van onze school stage had gelopen. Daarnaast is het ook de bedoeling om in enkele toeleveringsbedrijven van Tenneco leerlingen stage te laten lopen.
* Door deze buitenlandse stage zullen de leerlingen hun taalcompetenties aanzienlijk verbeteren. De eerste kennismaking in het buitenland zal gebeuren met behulp van een vertaler. Nadien bij de huisvesting zullen onze leerlingen in contact komen met buitenlanders waarbij zij zich zelf in een andere taal zullen moeten behelpen. Op de buitenlandse stageplaats zullen zij begeleid worden door een supervisor waarbij zij technische onderrichtingen krijgen in een andere taal.
* Leerlingen doen naast formele ook informele kennis op. (basic skills en ICT komen zeker aan bod)
* Onze leerlingen zullen geconfronteerd worden met een totaal andere werkcultuur. Uit een vorige buitenlandse stage is immers gebleken dat de Spaanse werkcultuur volledig verschillend is van de onze. Hierdoor krijgen onze leerlingen een grotere bewustwording van andere landen en cultuur, waardoor zij de gelegenheid krijgen om internationale contacten uit te bouwen.
* omgaan met de collega’s buiten de werkuren : hoe om te gaan met de lokale bevolking bij nevenactiviteiten, vb wanneer het hele personeel (van laagste bediende tot grote baas) een avond per week iets gaat drinken. Zo zullen de sociale vaardigheden van onze leerlingen ook bevorderd worden.
* Verdraagzaamheid van de leerlingen wordt tevens vergroot.
* Een verbetering van hun kennis, vaardigheden en attitudes waardoor hun kans op tewerkstelling zeker zal toenemen.

Advertenties